Registr smluv a AthenA

Princip řešení

Všichni uživatelé ESS AthenA budou moci v rámci ESS AthenA dostát všem svým zákonným povinnostem.
Nejdříve je třeba si uvědomit, jak je technicky registr smluv v gesci MV ČR řešen. Povinný subjekt musí v zákonném termínu datovou schránkou zaslat do schránky Registru smluv znění smlouvy a strukturovaná data (tedy metadata určité smlouvy) nejspíš v souboru .XML.
neurčitost těchto údajů je způsobena tím, že gestor dosud popis nezveřejnil, což souvisí se stupněm přípravy řešení v gesci MV ČR.
Každopádně situaci sledujeme, zúčastňujeme se příslušných jednání a veškeré novinky bez odkladu reflektujeme.

Základní řešení

Základní řešení zveřejňování do Registru smluv bude zcela v rámci použití ESS AthenA bez nutnosti dokupování dalších produktů.
Interní dokument dostane typ: Smlouva. prostředky AthenA bude možno vytvořit soubor s obsahem dané smlouvy v podobě vhodné ke zveřejnění. Zároveň se k dokumentu přiloží i soubor .XML s metadaty. Na jeho vytvoření bude možno stáhnout jednoduchou pomůcku. Dokument se potom odešle do schránky Registru smluv. Doručenku AthenA přiloží k dokumentu.

Rozšířené řešení

Pro organizace, které mají ke zveřejnění velké množství smluv lze doporučit komfortní řešení na bázi aplikace Smlouvy, která představuje rozšíření ESS AthenA.
Verze aplikace Smlouvy vydaná k začátku účinnosti Registru smluv bude umožňovat kromě jiného:

  • Provést asistovanou i neasistovanou anonymizaci
  • Uchovat a udržovat veškerá metadata
  • Hlídat termíny zveřejnění i aktualizací
  • Automatizovaně posílat obsah do Registru smluv

Popis bude postupně zpřesňován podle toho, jak budou známy podrobnosti řešení.
Ze stejného důvodu se může změnit i tato zatím neúplná specifikace.
(8.4.2016)