AthenA - řešení formátu PDF, PDF/A, razítek a podpisů

(18.3.2016)

Často kladené otázky – FAQ:

Umí Athena podepisovat soubory do DS?

Umí a nejen do DS, kdykoliv je to třeba, je to standardní funkcionalita. Podpis je ve formátu dle legislativy. Nejčastěji se v praxi podepisují soubory .PDF/A, ale i .XML a obecné soubory. Standardy pro takové podpisy se v evropské (a pro nás závazné) legislativy nazývají: PAdES, CAdES, XAdES.

Pokud do systému spisové služby přijde takto podepsaný soubor, jak s tímto souborem ESS AthenA naloží?

Přesně podle Vyhlášky o podrobnostech vedení ESS. Najde vše, co by mohlo být elektronickým podpisem, a ověří to včetně razítek. Zvlášť se rozeznávají tzv "uznávané elektronické podpisy". Z každého ověření je vyhotoven protokol, jenž se přiloží k dokumentu/ písemnosti.

Jak je v ESS AthenA respektováno stahování CRL

CRL je úplný seznam zneplatněných certifikátů. Certifikační autority jsou povinny je vytvářet a zpřístupňovat nejdéle jednou za 24 hodin. Pokud se ověřuje podpis, jenž je "mladší" než 24 hodin, pak se ověřuje dvoufázově. Poprvé "nanečisto", v druhé fázi definitivně, kdy je jisté, že byl ověřen proti verzi CRL, která byla v době podepsání aktuální.

Proč byly zvoleny právě tyto formáty podpisu?

Formáty CAdES, XAdES a PAdES jsou uznávány nejen naší, ale i evropskou legislativou. Počítá s nimi i evropská směrnice eIDAS.

Pokud pošlu takto podepsaný soubor do jiné spisové služby, jak jej ověří?

pokud funguje správně, musí tyto podpisy rozpoznat a řádně ověřit. v této souvislosti je na místě připomenout, že každý původce, tedy organizace využívající ESS, je povinen vytvářet dokumenty důvěryhodné s možností prokázat jejich autenticitu kdykoliv bez časového omezení.

Jak postupovat, má-li být podpis ověřen programy automatické konverze?

Součástí funkcionality ESS AthenA je kompletní funkčnost Autorizované konverze z moci úřední. Využití této funkčnosti je výhodné, není třeba fyzicky chodit na CzechPOINT a výstupy mají úplně stejnou platnost a závaznost jako z CzechPOINTu. Využití doporučujeme těm našim zákazníkům, kteří se k němu neodhodlali.

Lze i jinak realizovat klientské podepisování?

Ano. Podepisovat soubory lze i pomocí nástrojů jiných výrobců (Adobe). Pokud takový soubor umístíte do ESS AthenA, pak vřele doporučujeme provést ověření prostředky AthenA a prohlédnout si ověřovací protokol.

Umí AthenA konvertovat dokumenty do formátu PDF/A?

Umí. Nepotřebuje k tomu žádný další produkt.

Co je to vlastně formát PDF/A? jak se liší od formátu PDF jako takového?

PDF/A je zjednodušeně řečeno podmnožina formátu PDF. Musí vyhovovat požadavku, že má neměnnou vizuální (např. tisknutelnou) podobu, která není ovlivněna například linky ven z dokumentu, nesmí obsahovat žádnou skrytou informaci, která by nešla vytisknout apod.
________________

Související odkazy:
Datové schránky
Spisová služba pro větší úřady (krajské a městské)
Spisová služba pro menší úřady (městské, městysů, obecní)
Správa dokumentů

Články