Datové schránky

Co je datová schránka a k čemu slouží?

  • jde o elektronické úložiště, které je určeno k doručování a k provádění úkonů vůči veřejné moci. Datovou schránku zřizuje a spravuje Ministerstvo vnitra.
  • jde o povinnou elektronickou komunikaci s orgány veřejné moci (státní orgány, orgány územních samosprávných celků, Pozemkový fond a jiné státních fondy, zdravotní pojišťovny, Český rozhlas, Česká televize, samosprávné komory zřízené zákonem, notáři a soudní exekutoři).

Způsob komunikace s datovou schránkou:

Obecným doporučením pro komunikaci s datovou schránkou na velkých i menších úřadech a společnostech je napojit datovou schránku na SW spisové služby.

Jako dodavatel spisové služby Athena jsme členem skupiny výrobců spisových služeb, které spolupracují s Ministerstvem vnitra ČR na vytvoření systému datových schránek a způsobu jeho propojení se SW spisových služeb.

PilsCom, s.r.o. nabízí:

Pro pohodlný příjem a odesílání datových zpráv vč. jejich archivace nabízíme naše aplikace:

Dále naleznete podrobnější informace o systému datových schránek.

________________

Související odkazy:

Produkty a aplikace