Informace o systému datových schránek

 • ze zákona provozuje Česká pošta, subdodavatelem je Telefonica O2
 • dostupnost systému 99,9% (povolený výpadek dle SLA max. 8 hodin za rok)
 • schránka není omezena počtem zpráv, ale pouze omezením velikosti jedné datové zprávy (max. 10 MB) – každá právnická osoba má pouze jednu datovou schránku
 • schránka umožňuje i nadstandardní doručování do vlastních rukou (do vlastních rukou statutárních zástupců)
 • schránka bude sloužit pouze pro komunikaci mezi bankou a orgány veřejné moci – nelze ji využít ke komunikaci mezi právnickými a fyzickými osobami navzájem
 • přístup do schránky buď přes webový portál nebo přes rozhraní spisových služeb
 • systém pro právnické osoby zdarma, orgány veřejné moci budou platit za každou odeslanou zprávu (cena se bude snižovat kumulativně podle počtu odeslaných zpráv)
 • nebude existovat žádný „telefonní“ seznam datových schránek, existence se bude zjišťovat dotazem do systému
 • formáty datových zpráv upřesní prováděcí vyhláška k zákonu č. 300/2008. Podle nyní platného nařízení vlády 1338/2008 mohou státní orgány pro elektronickou komunikaci využívat formáty pdf/a, png a tif nekomprimovaný
 • plnohodnotné spuštění systému od 1.10.2009 – všechny adresy datových schránek budou zviditelněny a zaktivněny (ten, kdo schránku zaktivuje dříve, může ji využívat)
 • identifikace datové schránky (právnická osoba – IČO, fyzická osoba – jméno a příjmení, adresa, příp. datum a místo narození)
 • v datové schránce bude zaznamenán status zprávy – doručeno, nedoručeno, staženo, nestaženo, doručeno fikcí
 • systém bude umět i automatické směrování zpráv – pokud odesílatel vyplní pole URČENÍ (např. paragraf zákona, podle kterého je rozhodnutí vydáno), spisová služba automaticky zprávu nasměruje příjemci – obtížná dohoda s odesílatelem

________________

Související odkazy:
Spisová služba pro větší úřady a organizace
Hostovaná spisová služba pro menší úřady a organizace

Datové schránky