Politika kvality společnosti S&T PilsCom, s.r.o.

Základním předpokladem obchodního úspěchu společnosti S&T PilsCom, s.r.o. je kvalita dodávaných informačních systémů a služeb. Politiku kvality vedení společnosti aktualizuje a podrobuje zkoumání jako jednu z klíčových oblastí činnosti společnosti.

Cíle kvality

 • Neustálé zvyšování kvality
  Záměrem společnosti je neustále zlepšovat procesy ve firmě tak, aby poskytované produkty a služby byly předávány zákazníkovi v co nejvyšší kvalitě. Jedině dlouhodobá a systematická péče o jakost dodávaných produktů a služeb vede k získávání a udržení zákazníků společnosti a také k rozšiřování portfolia produktů a služeb u nich.
 • Zákazník na prvním místě
  Společnost neustále sleduje legislativu, nové technologie a trendy v oblasti informačních systémů. Tím je schopna pružně reagovat na požadavky zákazníků.
 • Vedení a řízení zaměstnanců
  Společnost má k dispozici vysoce kvalifikované a kompetentní zaměstnance, kterým poskytuje další možnosti ke zvyšování jejich kvalifikace. Takto vzdělaný zaměstnanec je schopen řešit v plné míře požadavky zákazníka.
 • Zapojení zaměstnanců
  Zaměstnanci tvoří tým, který zaručuje kvalitu produktů firmy a všech souvisejících služeb. Společnost žádá od svých zaměstnanců aktivitu, oddanost, podíl na budování dobrých mezilidských vztahů ve společnosti i směrem k zákazníkovi, osobní příspěvky k dalšímu rozvoji společnosti a zlepšování systému kvality včetně zájmu o zvyšování kvalifikace.
 • Nastavení procesů ve společnosti
  Společnost je řízena popsanými procesy. Procesy, které se týkají kvality produktů a poskytovaných služeb, jsou stanoveny závaznými dokumenty, které zabezpečují dosažení nejvyšší kvality.

________________

Související odkazy:
Společnost S&T PilsCom, s.r.o.

O nás