Digitalizace archivu

Účel řešení

Jedná se o komplex aplikací a nástrojů, které slouží k jednorázové digitalizaci papírového archivu a později pomáhají tento digitální archiv udržovat aktuální a doplňovat jej o nové materiály.

Komplex zahrnuje:

  • skenovací aplikaci
  • metodiku klasifikace a třídění dokumentů
  • aplikaci úložiště
  • způsob vytěžování dat
  • přehledy a nástroje řízení celého životního cyklu digitalizace

Skenování

Jedná se o využití špičkové skenovací technologie značky Kofax, a sice Kofax Capture a technologie VRS.

Skenování je organizováno po dávkách. Za každou dávkou následuje kontrola úplnosti, kontrola kvality, indexace a uložení do úložiště.

Úložiště

  • Úložištěm zejména pro menší a střední objemy může být aplikace společnosti PilsCom Cháron.
  • Pro náročnější a zejména objemnější projekty lze doporučit úložiště dokumentů FileNet nebo Documentum.

Digitalizace jako služba

PilsCom, s.r.o. dodává digitalizaci archivu také jako komplexní službu.

________________

Související odkazy:
Digitalizace dokumentů
Správa dokumentů
Partneři - Kofax
Partneři - IBM (FileNET)

Produkty a aplikace