Elektronická podatelna - iPodatelna

Firma PilsCom, s.r.o. nabízí aplikaci iPodatelna. Tato aplikace slouží k přijímání podání elektronickou cestou (přes internet). Zaslat podání přes iPodatelnu je možné posláním e-mailu nebo zaevidováním pomocí webových stránek. Je samozřejmostí, že aplikace iPodatelna pracuje s elektronickými podpisy (certifikáty).

Popis funkčnosti

  • elektronické podatelny jsou stanoveny pro úřady státní správy jako povinné
  • aplikace iPodatelna zaručuje úplnou shodu s platnými zákony
  • identifikace uživatele probíhá na základě platného certifikátu, ovšem aplikace je schopna přijmout a na úřad doručit i anonymní (elektronicky nepodepsané) podání
  • k podání občan může přiložit neomezené množství souborů
  • při přijetí na úřadu aplikace rozpozná, pokud je k podání přiložený elektronický podpis, jedná-li se o podpis zaručený a tuto informaci předá úředníkovi
  • občanovi je automaticky odesíláno potvrzení o přijetí podání úřadem (podepsané podatelnou)
  • uživateli (úředníkovi) aplikace skýtá přehled podání s možnostmi náhledů jednotlivých podání
  • nemalou výhodou je pak propojení s aplikací elektronické spisové služby AthenA, pokud úřad (firma) Athenu používá. Tedy pak obsluha podatelny v Atheně používá pouze jedno prostředí na přijímání fyzických (papírových) a elektronických podání.

________________

Související odkazy:
Spisová služba pro větší úřady a organizace
Spisová služba pro menší úřady a organizace

Produkty a aplikace