Schvalování objednávek - Objednávky

Aplikace Objednávky umožňuje zpracování objednávky v průběhu jejího celého životního cyklu.
Dle dohodnutého oběhu objednávek (tzv. workflow) pak digitální obraz objednávky elektronicky
automaticky putuje po jednotlivých pozicích s možností případné editace některých položek na
konkrétních pozicích (například Příkazce operace, Správce rozpočtu apod.).

_____

Objednávky nabízíme jako modul spisové služby AthenA, nebo mohou fungovat jako samostatná aplikace.
_____

Schéma workflow může administrátor velmi obecně nastavit, obvyklé je i rozhraní a předávání metadat z ekonomického systému, z modulu Rozpočet, z elektronické spisové služby a opačně. Faktický průběh workflow dané objednávky může být modifikován nejen návrhem, ale i hodnotami metadat a předchozím průběhem workflow. Každý účastník se může k objednávce vyjádřit a jeho názor ovlivní další její tok ve workflow.

Samozřejmostí je i následné propojení s modulem iFaktury, kde se provedou vzájemné odkazy objednávky s došlou fakturou a obráceně.

Z aplikace Objednávky je umožněno přes rozhraní zavedení objednávky do ekonomického informačního systému (například Navision, SAP, Abra, apod. ). Je možné nastavení komunikace oběma směry. Rovněž lze využít navržení rozúčtování v objednávce při zaúčtovávání došlé faktury.

Aplikace Objednávky umožňuje:

  • nahradit fyzický oběh objednávek elektronickým
  • elektronické objednávky na kterékoliv pozici vytisknout zobrazit a případně i vytisknout.
  • najít i zobrazit všechny objednávky v různých stavech
  • hledat v objednávkách dle různých kritérií
  • objednávky v digitální formě jsou zakládány a číslovány v jedné aplikaci (častý požadavek auditorů
  • systém vždy dává zpětnou informaci o tom, na jaké pozici se konkrétní objendávka nachází - to vše samozřejmě dle stupně oprávnění
  • v aplikaci je zachycena celá historie schvalování objednávky včetně vyjádření účastníků workflow
  • objednávku lze propojit s modulem "Rozpočet" se zarezervováním finančního krytí u schválené objednávky
  • objednávky jsou viditelné i pro pracovníky, kteří nemají licenci ekonomického systému
  • objednávky mohou přecházet do spisové služby a rovnou jsou odesílány digitálně nebo v listinné podobě

________________

Související odkazy:
Správa dokumentů
Digitalizace dokumentů (skenování)

Produkty a aplikace