Registry

Aplikace Registry zajišťuje legislativně správné zacházení a přístupy k Informačnímu systému základních registrů (ISZR).

Registry slouží k:

 • získávání údajů z informačního systému základních registrů (ISZR)
  - Registr obyvatel (ROB)
  - Registr osob (ROS)
  - Registr adres
 • logování požadavků odeslaných uživatelem do ISZR
 • reklamaci (zpochybnění) získaných údajů do ISZR

_____

Registry PilsCom, s.r.o. nabízí:

 • v otevřeném režimu - s možností ověřování údajů přímo v aplikaci Registry (příjemné a intuitivní uživatelské prostředí)
 • ve skrytém režimu - jako integrovaný modul spisové služby AthenA, případně jiných aplikací (k ověřování údajů pak dochází např. v prostředí spisové služby, Registry zajišťují vlastní ověření pouze na pozadí).

¯¯¯¯¯

Registr obyvatel (ROB)

 • Registr obyvatel slouží k zadávání požadavků (dotazů) do Základního registru obyvatel, který spravuje Ministerstvo vnitra.
 • Jsou v něm údaje o fyzických osobách (občanech ČR, cizincích s povolením pobytu v ČR a cizincích, kterým byla na území České republiky udělena mezinárodní ochrana formou azylu).

Registr osob (ROS)

 • Registr osob slouží k zadávání požadavků (dotazů) do Základního registru osob.
 • Ten obsahuje data o všech právnických osobách, podnikajících fyzických osobách, o organizacích s mezinárodním prvkem a organizačních složkách státu. Obsahuje základní identifikační údaje o osobách, jejich provozovnách a statutárních zástupcích.

Registr adres (RUIAN)

 • Registr adres odesílá dotazy a získává informace z Registru územní identifikace adres a nemovitostí.

Pro shrnutí:
Dle zákona je povinnost logovat všechny přístupy k údajům do ISZR.
Aplikace Registry obsahuje historii všech dotazů do ISZR
Administrátor aplikace může historii filtrovat dle různých parametrů (např. dle uživatele...)

Více o Informačním systému základních registrů se dočtete na stránkách Správy základních registrů. Je zde k dispozici i seznam související legislativy.

________________

Související odkazy:
Správa dokumentů
Spisová služba AthenA

Produkty a aplikace