Správa smluv - Smlouvy

Další nabízenou aplikací firmy je zpracování problematiky smluv.

Zde nabízíme dva možné přístupy ke zpracování smluv:

  • Úplně jednoduchý je nástroj na evidenci smluv, kdy dle oprávnění uživatelé mohou vkládat do aplikace informace o platné smlouvě včetně jejich elektronické podoby. Smlouvy získávají jednoznačné číslo ze systému, lze podle mnoha kritérií v nich vyhledávat, dle data ukončení smlouvy se smlouvy automaticky zneaktivňují. Aplikace umožňuje opět dle oprávnění některým uživatelům „pouze“ vidět smlouvy, dalším pak k nim zadávat Dodatky, případně měnit některé parametry.
  • Naše firma nabízí i aplikaci na kompletní životní cyklus smluv počínaje jejich návrhem, postupným odsouhlasováním v organizaci podle workflow až po evidenci a uložení skenu definitivní uzavřené smlouvy.

Obě řešení mohou být provázána s ekonomickým systémem a aplikací na oběh faktur iFaktury, případně i s dalšími aplikacemi. Tím se dociluje kontroly nad finančními toky v organizaci.

_____

Smlouvy nabízíme jako modul spisové služby AthenA, nebo mohou fungovat jako samostatná aplikace.
_____

_______________

Související odkazy:
Digitalizace dokumentů
Oběh faktur

Produkty a aplikace