Systémová správa

Správa počítačové sítě

 • Realizace firemních intranetů a extranetů
  Naší specialitou je budování firemních systémů na vysoce progresivní bázi internetovských technologií, umíme vytvořit nejen vnitřní firemní intranet, ale i virtuální firemní síť, která využívá služeb světové sítě Internet. Dokáže ovšem spolehlivě zabezpečit Vaše data tak, aby při jejich uložení i sdílení byla zabezpečena stejně jako v interní síti.
 • Zabezpečení počítačů
  Můžeme Vám zabezpečit Váš informační systém nejen proti technickým problémům, ale také proti útokům zvenčí a vnitřnímu napadení. Jsme si vědomi, že informace jsou to nejcennější, co firma vlastní.
 • Bezpečnost v oběhu a uložení dokumentů
  Tato nabídka řeší dosud bílé místo u většiny existujících informačních systémů, dává možnost zajistit ve firmách realizaci tří základních zásad a stránek bezpečnosti: privátnosti, neodmítnutelnosti zodpovědnosti a integrity.

Správa licencí a licenční poradenství

 • Správa a evidence firemního software
  Navrhujeme a zavádíme komplexní systémy správy a evidence používaného software včetně návrhu firemní koncepce v krátkodobém, střednědobém a dlouhodobém horizontu. Tato investice má nejkratší dobu návratnosti - zpravidla téměř okamžitě.

Dodávky hardware a software

 • Vzhledem k přímým vztahům s výrobci jsme schopni dodat technické i programové prostředky za příznivé ceny, což vzhledem k ostatní nabídce vytváří předpoklady, aby naši zákazníci měli v oblasti IT jediného partnera.

________________

Související odkazy:
Řešení pro soukromý sektor
Společnost PilsCom