Dlouhodobě důvěryhodné úložiště - Cháron

Již dlouho víme, že data bývají nejcennějším aktivem každé firmy. S plným zavedením datových zpráv navíc vyvstává nutnost vyrovnat se s tím, jak nakládat s čistě elektronicky vedenými dokumenty. Můžeme je sice urputně podrobovat autorizované konverzi, čímž se vracíme k papírování jako v minulých stoletích, můžeme jít ale modernější cestou: cestou dlouhodobě důvěryhodného úložiště dokumentů. Chcete-li mít Vaše elektronické dokumenty uloženy bezpečněji než dokumenty listinné, pak je tato informace určena právě Vám.

Dlouhodobě důvěryhodné úložiště, neboli Long-term Trusted Store (LTS) je místo, kde je uložen obsah zejména elektronicky vedených dokumentů. LTS respektuje veškeré relevantní podpisy, razítka a značky, u nichž udržuje a ověřuje validitu tak, aby bylo možno kdykoliv bez časového omezení prokázat pravost uložených dokumentů, tedy jejich autora (neodmítnutelnost zodpovědnosti), data vzniku a celé (třeba i velmi dlouhé) cesty ověření.
Pravost může být prokázána jak za pomocí platné legislativy (v ČR nyní autorizovanou konverzí), tak technickými vlastnostmi podpisů, razítek i značek a protokoly o ověření pravosti bez závislosti na znění legislativy.

Jak to celé funguje:

Do LTS Cháron mohou ukládat dokumenty jak uživatelé, kteří tam mají přístup, tak uživatelé připojených aplikací (typicky elektronická spisová služba AthenA apod...) Lze doporučit, aby vkládaný elektronický dokument byl podepsán platným uznávaným digitálním podpisem. Podpis je ověřen, z ověření vypracován protokol a uložen k dokumentu. LTS Cháron zajistí, aby podpis ukládaného dokumentu byl zajištěn kvalifikovaným časovým razítkem.

U razítka je prostředky LTS Cháron zajištěno, aby se zapamatovala doba jeho expirace.

V určité lhůtě před expirací je pravost dokumentů znovu ověřena, vypracován protokol a vše znovu zajištěno „čerstvým“ kvalifikovaným časovým razítkem, samozřejmě se silnějšími šiframi a hashem. Tento postup se může opakovat bez omezení počtu cyklů i času.

V okamžiku, kdy nastane potřeba prokázat pravost uloženého dokumentu, lze na vyžádání kdykoliv vytvořit protokol ověřující všechny cykly zajištění razítkem. Tento protokol může být přiložen v opticky čitelné podobě k dokumentu, jehož pravost se prokazuje.

Často kladené dotazy:

Jak se prokáže pravost dokumentu, přestanou-li hypoteticky v budoucnu platit současné zákony upravující práci s elektronicky vedenými dokumenty?

Pravost lze prokázat matematicky pomocí použitých algoritmů, například posudkem znalce.

Jak postupovat, vyžádá-li si například soud uložený dokument s doložením jeho pravosti?

LTS Charon má nástroje, pomocí nichž vytvoří na paměťovém nosiči jak soubor, tak protokol ověřující jeho pravost s návodem na nezávislou kontrolu.

Jak probíhá implementace pro uživatele ESS AthenA?

Zcela jednoduše: Funkčnost zapne administrátor AthenA a od toho okamžiku začne vše fungovat.

Je jedno, kdy implementace začne?

Není, vzhledem k blížící se prvotní expiraci primárních značek platí: čím dřív, tím líp.

Nebude přerazítkování příliš drahé?

Nebude, potřebuje se jen několik málo razítek denně na celé LTS Cháron.

________________

Související odkazy:
Správa dokumentů
Digitalizace dokumentů (skenování)

Produkty a aplikace