Zpracování usnesení - iUsnesení

Aplikace iUsnesení řeší práci s dokumenty pro členy zastupitelstva, rady, výboru či komise v celém jejich životním cyklu. Tedy od zpracování návrhu usnesení, jeho předložení a úpravy, až do uložení do úložiště dokumentů jako platného usnesení.

Definitivní znění usnesení je prakticky obratem možno jednoduše vypublikovat pro občany například na internet.
Aplikace v sobě zahrnuje workflow na oběh návrhů, aby byla zajištěna příležitost k jednotlivým návrhům se vyjádřit. S poskytnutím možnosti editace návrhů usnesení před jednáním se samozřejmě také počítá.

_____

iUsnesení nabízíme jako modul spisové služby AthenA, nebo mohou fungovat jako samostatná aplikace.
_____

Technologicky je aplikace na bázi komponenty "tenkého" klienta, jímž je MS Explorer. Aplikace je ovládána obdobně, jako další významné produkty naší firmy, např. elektronická spisová služba AthenA, aplikace na oběh došlých faktur iFaktury a další.

Popis funkčnosti

 • založení návrhu usnesení Rady a Zastupitelstva včetně zadání vlastností povinných i nepovinných
 • tvorba návrhu usnesení Rady a Zastupitelstva v šabloně
 • uložení návrhu do aplikace
 • možnost „verzování“ návrhu při jeho přípravě se zachováním historie těchto změn
 • možnost "uzamčení" všech návrhů, od té chvíle možnost předkládat návrhy pouze "na stůl"
 • automatická tvorba Programu schůze, Pozvánky na schůze
 • automatická konverze návrhů usnesení do usnesení definitivních (pověřenými pracovníky)
 • automatizované, hromadné vypublikování definitivních usnesení na internet
 • hledání v aplikaci dle zadaných kritéríí (intranet, internet)
 • možnost nastavení nevypublikování označených usnesení nebo jejich částí (např. slova označená předdefinovaných stylem, při konverzi do html podle libovolného regulárního výrazu – využití u RČ apod.)
 • možnost nastavení několikaúrovňového workflow
 • možnost nastavení oprávnění pro konkrétní skupiny - například odbory, oddělení nebo jednotlivé uživatele, nastavení supervizora
  a další.

Bez zajímavosti určitě není ani to, že tato aplikace je perfektně využitelná nejen pro úřady, ale i pro komerční firmy – například pro schůze vedení firmy, představenstva, dozorčí rady, výborů apod.

________________

Související odkazy:
Správa dokumentů
Spisová služba pro větší úřady a organizace
Spisová služba pro menší úřady a organizace
Digitalizace dokumentů

Produkty a aplikace