Zpracování úvěrové dokumentace

Zpracování podkladů pro schválení úvěru

Zde se jedná o sadu aplikací workflow, které slouží k řízení celého procesu získávání, třídění, klasifikace a následného vyhodnocení úvěrových dokumentů.

Žádost o úvěr s přílohami je naskenována a následně podrobena schvalovacímu workflow. To lze nastavit podle typu úvěru, jeho velikosti, případně bonity klienta - žadatele.

Archivace úvěrových smluv

Po schválení úvěru aplikace přijímá průběžná doplnění dokumentace a předává informace do společného úložiště.

Po zhruba třech letech se úvěry doplňují o průběžná data, doklady a údaje o vývoji záležitostí souvisejících s uzavřenou smlouvou.

Systém řeší i delikventní úvěry, ukončení úvěru a chrání před zneužitím dat.

________________

Související odkazy:
Digitalizace dokumentů (skenování)
Digitalizace archivu

Produkty a aplikace